حاشیه های قمار بر عملکرد بازیکنان تاثیر می گذارد – خبرگزاری مهر ایران و جهان

ایرج حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای بازی طبق توافق پیش نرفتند زیرا قرار بود 30 درصد سالن پذیرای تماشاگران باشد که مشاهده کرده ایم و حتی تصاویری داریم که بیش از نیمی از سالن را در اختیار داریم. اتاق پر شد

آقاب نهاجا سرمربی تیم والیبال گفت: مدیرعامل تیم میزبان در حالی که تیمش پشت سر بود از تریبون پایین آمد و نشست و فضای سالن را متشنج کرد و با وجود اینکه پسرم در جایگاه بود نسبت به دو پیر بی ادبی کرد. مردها و تدارکات تیمم را از ناحیه پا مجروح کردند که انجام دادند و نمی دانم مجری قانون کجا بود و این پیروزی به چه قیمتی به دست آمد.

حسین خانی بازی در ست اول را خوب پیش می برد و افزود: در ست دوم تیم میزبان با بازی بهتر از ما ست را به نفع خود به پایان رساند اما در ست سوم که مدیرعامل باشگاه مس به کنار زمین آمد. بازی را فیت کرد و همانطور که شنیدم به داوران تذکر داد و آنها گفتند ای کاش یک اشتباه دیگر مرتکب می‌شوید که انتظار دارم ناظران داوری آن را گزارش کنند.

وی با تایید اینکه حضور هواداران در سالن والیبال اتفاق خوبی است، گفت: اما برخی از تماشاگران نباید از ابتدای بازی لب به فحاشی باز کنند چرا که میزان تحمل بازیکنان در حد حاشیه است. در سالن ایجاد شد.این ورزش روی بار فنی بازیکنان تاثیر می گذارد و نتیجه ست چهارم بازی است که خطاهای بازیکنان بیش از حد معمول است.

تیم آقاب نهاجا در یک بازی خارج از خانه مقابل تیم مس سونگون با همان پیروزی در جدول و تنها از نظر امتیازی شکست خورد و صدر جدول را به رقیب خود مس سپرد.