قهرمانی مسابقات اتومبیل رانی جام خلیج فارس

چهارمین مرحله مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی جام خلیج فارس امروز جمعه 7 بهمن 1401 در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی در هشت کلاس برگزار شد.

محمدجواد شبیری

20:39

7-11-1401
0http://fna.ir/1u4mmt