اتحادیه اروپا قصد دارد سقف جدیدی برای قیمت نفت روسیه تعیین کند

به گزارش خبرگزاری بین المللی فارس، یک رسانه آمریکایی مدعی شده است که اتحادیه اروپا به همراه برخی از متحدان ثروتمند خود قصد دارند در طرحی جدید برای تحت فشار قرار دادن مسکو سقف جدیدی برای نفت روسیه تعیین کنند.

برای پایان دادن ….
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید