تصویب 4 طرح در هیات توسعه و برنامه ریزی لرستان – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان لرستان امروز چهارشنبه به ریاست استاندار لرستان با تصویب چهار طرح پیشنهادی برگزار شد.

فرهاد زویار استاندار لرستان در این جلسه تاکید کرد: وضعیت حق استفاده از زمین مرکز تحقیقات کشاورزی نیازمند تعیین تکلیف است.

وی در همین راستا خواستار بررسی میدانی و تشکیل جلسات توسط معاونت سیاسی امنیتی و با حضور نهادهای متولی پرونده شد.

این زمین ها 10 سال در اختیار هیئت مبارزه با مواد مخدر بود.

در این شورا طرح تسطیح شن و ماسه شهر کوهدشت، تقاضای تولید انواع جعبه و ظروف بسته بندی و طرح شهرهای تازه تاسیس «سراب همام» پلدختر و دارای توابع شهرستان دلفان موافقت و تصویب شده است.

ضمناً نتیجه درخواست پروژه نیروگاه خورشیدی به دلیل وجود خلأ در مستندات به جلسه بعدی موکول شد.

استاندار لرستان نیز دستور بررسی بیشتر و تکمیل خلأهای موجود در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی آینده را صادر کرد.