راه اندازی بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی در منطقه «وزکور» – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر بهرام دلفان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از راه اندازی چهارمین بیمارستان صحرایی ثابت بسیج جامعه پزشکی استان در منطقه خبر داد.و کور“شهر فلات کوهستانی مطلع.

وی گفت: با راه اندازی این بیمارستان صحرایی حضور متخصصان، پزشکان عمومی، دندانپزشکان، سونوگرافی پرتابل، کارشناسان بهداشت، کارشناسان آموزش و پرورش، ایجاد پست غربالگری و واکسیناسیون، داروخانه و سایر خدمات بهداشتی و درمانی را خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد: این خدمات برای ساکنان مناطق صعب العبور و محروم کاملا رایگان است.و کور رودبار» از توابع شهرستان فلات کوهستانی ارائه خواهد شد.