15% تخفیف در هزینه نوسازی و بازرگانی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده گفت: شهروندان به منظور ارائه طرح های تشویقی برای پرداخت عوارض شهرداری تا پایان اسفندماه سال جاری از امکان کاهش ۱۵ درصدی عوارض نوسازی و مشاغل بهره مند شوند.

شهردار منطقه افزود: شهروندان باید به شهرداری منطقه مراجعه و هزینه های نوسازی و کسب و کار را به صورت نقدی و بلافاصله از آن پرداخت کنند. تحویل از آن بهره می برند.

حسین زاده در خصوص اهمیت پرداخت به موقع عوارض گفت: هزینه های شهرداری برای تامین بخشی از هزینه های بالای نگهداری و توسعه شهرک نوساز خاوران استفاده می شود و عوارض عدم پرداخت شهرداری را با کمبود منابع مالی مواجه می کند. و افزایش قیمت خدمات برای ارائه خدمات عمومی که شایسته است شهروندان با پرداخت به موقع عوارض به شهرداری منطقه در ارائه خدمات بهینه و مطلوب کمک کنند.