1464 تومان حقوق واردات سموم در بودجه 1402 – خبرگزاری مهر ایران و جهان.

به گزارش خبرنگار مهر، جدول شماره 16 بودجه 1402 مربوط به تعرفه های درآمدی جدول 5 است که در این جدول ردیف درآمد دولت از محل وصول عوارض واردات میوه و تره بار است. درآمد واردات هر کیلو میوه و تره بار 700 ریال (70 تومان) بوده است.

درآمد حاصل از وصول حقوق ورودی میوه و تره بار و سموم کشاورزی، غلات، ناچا نهال و پیاز گل های زینتی، انواع چوب، انواع پنبه دانه، برنج، چای، آرد، لوبیا، کلزاجو، ذرت و دانه های روغنی شناسایی شدند. حقوق ورودی هر لیتر/کیلوگرم کود کشاورزی آماده 14640 ریال (1464 تومان) و برای کودهای فنی وارداتی 7320 ریال (732 تومان) برآورد شده است.

در حال حاضر 83 درصد از سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تولید و به بازار داخلی عرضه می شود. از این رو برای حمایت از تولیدات داخلی، عوارض واردات و تعرفه بالای سموم خارجی در نظر گرفته شد.

درآمد حاصل از مالیات سایر محصولات به شرح زیر است: هر کیلو حبوبات، دانه های روغنی و آرد 200 ریال، چوب 300 ریال، پنبه و چای 500 ریال (50 تومان). دانه هزینه کاشت با احتساب محصولات کشاورزی 250 ریال (25 تومان) و همچنین هر کیلو پیاز و قلمه و نهال 200 ریال معادل 20 تومان می باشد.

بر اساس توضیحات سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور برای حمایت از حوزه دام و کشاورزی، تعرفه واردات نهاده های دامی و دانه های روغنی از 4 به 1 درصد کاهش می یابد تا قیمت تمام شده محصولات نهایی حفظ شود. . کم شدن

در ادامه ردیف مربوطه در جدول شماره 16 به تعرفه درآمد در جدول شماره 5 بودجه 1402 پیوند داده شده است. ارقام جدول به ریال می باشد.

1464 تومان حقوق واردات سموم در بودجه 1402

1464 تومان حقوق واردات سموم در بودجه 1402