سرانه تحصیلی بسیار پایین در پارچه های فرسوده – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منعقد شد.

این تفاهم نامه با هدف تامین اعتبار، طراحی، نظارت و اجرای فضاهای آموزشی در مناطق و محلات هدف بازآفرینی شهری کشور جهت برقراری عدالت آموزشی، محرومیت زدایی و ایجاد سهم مساوی از نهادهای آموزش و پرورش و به منظور همکاری و استفاده متقابل انجام می شود. به منظور استفاده از ظرفیت ها و ظرفیت های اجرایی، مدیریتی، علمی، پژوهشی و آموزشی طرفین در زمینه اجرای طرح ها و سیاست های بازآفرینی شهری در زمینه ساخت، توسعه و تجهیز مراکز و فضاهای آموزشی در مناطق هدف و محلات برای دستیابی به سطح تحصیلات سرانه و بالا بردن کیفیت ساخت مدارس با توجه به جمعیت مورد نیاز تحصیلات در ممنوع است طرح های مذکور و طرح های استاندارد فضاهای آموزشی کشور با رویکرد مدرسه مرکز آموزش و پرورش و توسعه ناحیه امضا شده است.

حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به اینکه مجموعه مشکلات داخل وزارت آموزش و پرورش بسیار گسترده است، اظهار داشت: در شرایطی که منابع مالی محدود است. باید از هم افزایی استفاده شود و ظرفیت های موجود تطبیق داده شود و از موازی کاری پرهیز شود.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که به دلیل تغییر اقلیم و خشکسالی با آن مواجه هستیم مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ است که در نتیجه نیاز به ساخت مدارس بیشتر شده است. در واقع این تغییر جمعیتی در طول زمان نیاز جدیدی را بر ما تحمیل کرده است.

خان محمدی با یادآوری اینکه مهمترین مشکل در حوزه بافت های فرسوده پایین بودن سرانه فضای آموزشی است، گفت: سرانه فضای آموزشی در حوزه بافت های ناکارآمد 2.5 است که با سرانه آموزش فاصله زیادی دارد. از کل کشور که 5.2 است. همچنین 104000 کلاس درس در سراسر کشور نیازمند نوسازی و نوسازی هستند که 45543 کلاس درس در ساختارهای ناکارآمد قرار دارند. قرار است در مجموع 22000762 کلاس درس تخریب و بازسازی شود و 22000781 کلاس درس نیز ارتقا یابد.

معاون وزیر آموزش و پرورش کمبود زمین برای ساخت مدرسه در بافت سازه های ناکارآمد برای تبدیل مدارس به قطب آموزش و پرورش و توسعه محله را یکی از مشکلات مدرسه سازی دانست و گفت: خیرین زیادی آماده ساخت و ساز هستند. مدرسه، اما زمین مناسبی برای تهیه آنها نداریم.» و ساخت مدارس در محله های دیگر، به ویژه برای مقطع ابتدایی، رفت و آمد را سخت می کند و چالش های جدیدی ایجاد می کند.

خان محمدی در پایان تصریح کرد: با امضای این تفاهم نامه نقشه راه جدیدی برای ساخت مدارس با رویکرد جدید ایجاد می شود. هدف این است که مکاتب به مرکز آموزش و انکشاف ولسوالی تبدیل شود، برای این منظور، پلان ساخت مدارس برای دسترسی به سطوح مختلف زندگی در نظر گرفته می شود. مطمئن همانطور که انتظار می رفت، سند تحول آموزش و پرورش را در دستور کار داریم که نوید یک جریان بزرگ در ساخت مدارس را می دهد تا علاوه بر دانش آموزان، خانواده ها و سایر شهروندان نیز بتوانند از خدمات ارائه شده در این مکان ها استفاده کنند.

توجه داشته باشید؛ ایجاد پایگاه فضایی و توصیفی، تهیه گزارش توزیع و ارزیابی کیفی فضاهای آموزشی موجود، حمایت فنی و مالی از اجرا و نظارت بر احداث مراکز آموزشی مستقر در مناطق و محلات، تهیه طرح‌های ویژه با رویکرد تمرکز طرح های بازآفرینی شهری در فضاها آموزش و همکاری در تهیه و اجرای طرح های عملیاتی مشترک برای توسعه و ارتقای فضاهای آموزشی تفریحی و حمایت های لازم برای مردمی سازی و مشارکت مردمی از محورهای همکاری مشترک دو طرف است. در این تفاهم نامه