انتقال گاز به شهرک پل و کجور با سبدهای گاری انجام می شود – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر رستم صفر قبل از بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته حفاری شهرستان نوشهر با محوریت پروژه گازرسانی این بخش منحنی تاکید بر اهمیت پروژه گازرسانی برای این بخش منحنیخواستار وحدت عمل در همراهی و همگامی برای تسریع در روند اجرای پروژه گازرسانی این بخش منحنی و عدم دید جزیره در اجرای این طرح افزود: منحنی این جوهره و هویت شهر نوشهر است و هر قدمی برای این قسمت برداشته می شود. اثر آن به کل شهر بلند می شود انجام شود

وی افزود: باید تمام تلاش خود را برای تسریع روند گازرسانی به بخش انجام دهیم. منحنی و با رفع موانع پیش رو با همکاری و هماهنگی فرابخشی با توجه به کوهستانی بودن این بخش و همچنین ارتباط این پروژه با انتقال گاز به بخش. دانستن و شالاوا اون هم میاد، بیا انجامش بدیم

وی ادامه می دهد: اگرچه گازرسانی به شهرک های پل و منحنی روزانه با ارسال سبد سلام کپسول از طریق چندین دستگاه واگن برقی به ایستگاه های انبساط گاز C. منتقل می شود او جی و تبدیل آن به طبیعی در ایستگاه های واقع در شهر پل و منحنی انجام خواهد شد.

فرماندار نوشهر گفت: حمل گاز با سبد سلام تراموا مشکلات زیادی را برای شهروندان این شهرها ایجاد می کرد، زیرا گاهی اوقات جاده ها لغزنده بود برف پاش منحنی ضمن اینکه این خودروها در برف گیر کرده اند، گاز شهروندان قطع می شود و باید هر چه سریعتر وصل شود. دو شهر و کل بخش تا شبکه سراسری گاز، از این چالش روزانه برای انتقال این سبد می بینم و از خطرات آن خلاص شوید.

به گزارش مهر، لازم به ذکر است طرح گازرسانی فشرده (CNG) در شهرهای پل و منحنی در شهریور 1396 با مشارکت 1400 خانوار به بهره برداری رسید و با توجه به برنامه ریزی می بینمبرای گازرسانی به مردم این منطقه روزانه 6 دستگاه تریلر گاز 3 او جی در قالب کپسول از نوشهر و چالوس به ایستگاه های فشار گاز در شهرهای پل و پل. منحنی انتقال داده شده و پس از کاهش فشار گاز وارد شبکه گاز شهری می شود.