90 درصد تریاک جهان در ایران کشف می شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی در پاسخ به این سوال که ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکنون چه توافقاتی با سایر کشورها و سازمان های بین المللی برای مقابله با این ماده تریاک داشته است، گفت: دیپلماسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر از جایگاه بالایی برخوردار است و به همین دلیل برای مبارزه با مواد مخدر با بسیاری از کشورها از جمله بلغارستان، رومانی و … اسناد و تفاهم نامه هایی امضا کرده ایم.

وی افزود: همچنین در سال جاری سندی را با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل مبادله کردیم تا پیشگیری و درمان متامفتامین ها و مواد مخدر صنعتی که رو به افزایش است و اکنون با روندی روبرو هستیم که پیش سازها از کشورهای اروپایی به افغانستان می آیند و تبدیل به مواد مخدر صنعتی شده و برمی گردند و به سراسر جهان صادر می کنند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: سند ملی در این زمینه تهیه شده و با سازمان ملل نیز مبادله خواهد شد و در چارچوب برنامه ملی به این موضوع توجه ویژه خواهد شد. .

مومنی کشفیات مواد مخدر توسط کشورمان را برجسته کرد و گفت: بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران رتبه اول اکتشافات را در جهان دارد و در واقع بیش از 90 درصد کشفیات تریاک جهان در حدود 50 درصد مرفین جهان و همچنین حدود 27 درصد هروئین جهان تنها متعلق به ایران است.