افزایش 4000 تنی ظرفیت سردخانه و بسته بندی خرما در مهرستان – خبرگزاری مهر

عبدالله سپاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای ارتقای ظرفیت نگهداری خرما، حمایت از نخیلات و ایجاد فرصت های شغلی جدید، ۲ واحد سردخانه و بسته بندی خرما با ظرفیت ۲ واحد 4 هزار تن در این شهر در حال ساخت است.

وی پیشرفت فیزیکی 15 را برجسته کرد به 65 درصد واحدهای جدید اضافه شده برای راه اندازی این واحدها بیشتر است 180 میلیاردها ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مهرستان گفت: در حال حاضر شهرستان مهرستان 10 دارد واحد سردخانه فعال با ظرفیت سالانه 8500 این لحن و همچنین 4 درخواست جدید برای ساخت سردخانه در نزدیکی نخلستان در حال صدور است.

لازم به ذکر است شهرستان مهرستان دو هزار دارد 830 هکتار از نخلستان های حاصلخیز بالغ بر 20 هزاران تن خرما در این نخلستان ها تولید می شود.