اگر طرح دارویی به درستی اجرا نشود به دولت شکایت خواهیم کرد – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری با یادآوری بررسی ابعاد اجرای پروژه دارو وی توسط وزارت بهداشت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: کمیسیون از ابتدا ایرادات این طرح را به مراجع ذیصلاح تذکر داد و تاکید کردیم که منابع طرح از طریقی تامین شود. وی با شکست مواجه نیست و دولت باید برای ارائه خدمات پزشکی تدابیری اتخاذ کند و هزینه داروهایی که مردم پرداخت می کنند از شهریور 1400 افزایش پیدا نکند. در واقع مهم ترین اولویت ما تامین منافع و توجه به تامین بوده است. ، عرضه و داروی مردم و موفقیت طرح.

وی افزود: برای اجرای موفق طرح تاکید کردیم که بیمه ها کمک کنند تا مردم برای خرید دارو از جیب خود هزینه نکنند و بدهی های قبلی نیز پرداخت شود.

شهریاری با عنوان این مقاله منابع مالی اجرای طرح دارو باید به موقع و شفاف به بیمه ها داده شود تا شاهد خللی در اجرای آن نباشیم، گفت: به دولت تذکر صریح داده ایم که در صورت عدم اجرای صحیح طرح دارواجرای ماده 234 و شکایات به کمیسیون اصل 90 را در دستور کار قرار می دهیم و همچنین از سایر ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده می کنیم. زیرا تامین منافع مردم اولویت اصلی ماست اما متاسفانه هزینه خدمات درمانی افزایش یافته و منابع لازم محقق نشده است.