اختراع باورنکردنی ایرانیان باستان


دیجیاتو نوشت: ایرانیان باستان نوعی خنک کننده تبخیری به نام یخچال می ساختند که می توانست یخ را حتی در تابستان ذخیره کند.