شرکت های بیمه در برابر خدمات خانه سالمندان مقاومت می کنند – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی در جلسه کارگروه پرستاری جامعه نگر، گفت: کمیت خدمات پرستاری ممکن است مورد انتقاد برخی باشد اما باید از یک جایی شروع می شد. باید اذعان داشت که شرایط فعلی آن چیزی نبود که ما تصور می کردیم و انتظار داشتیم، اما مطمئنا با تلاش مشترک مسیر خوبی را در زمینه قیمت گذاری خدمات پرستاری طی خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از راه های افزایش توان در کشور ساماندهی مناسب پرستاران و امدادگران و کمک به امدادگران به شرط رعایت تسطیح است.

عبادی با بیان اینکه اگر نگاه کنیم هوم از منظر ارتقاء سواد سلامت و پیشگیری از بیماری، آواز می تواند قدرت و ارزش تولید کند. وی گفت: حق الزحمه خدمات پرستاری پس از 15 سال اجرا شد، اما از زمان نگارش و تلاش برای تصویب این قانون تا زمان اجرای آن و در حوزه خدمات حدود 30 سال طول کشید. هوم کر را نیز باید به همین ترتیب امتحان کرد.

وی با بیان اینکه آیین نامه وزارتی خدمات پرستاری در منزل از دهه های گذشته تدوین شده است، گفت: وی گفت: در حال حاضر در دست بررسی است و پس از رفع مشکلات حقوقی و…، شرایط آن تسهیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر حدود 1370 مرکز هوم یک پرستار شاغل در کشور وجود دارد، گفت: تعداد مراکز قانونی در حال افزایش است و در صورت بروز مشکل، پرستاران آن را خود تنظیم کرده و از حوزه فعالیت حرفه ای خارج می کنند.

عبادی گفت: موضوع تعرفه های روتین را پذیرفته ایم و امیدواریم مردم از این تعرفه ها بهره مند شوند و کیفیت مراقبت ها نیز افزایش یابد. تمرکز ما باید پوشش بیمه ای برای خدمات خانه سالمندان باشد. در این صورت افراد بیشتری می توانند از این سرویس استفاده کنند و این سرویس برای آنها مقرون به صرفه خواهد بود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اکنون 8 میلیون سالمند در کشور داریم که از این تعداد یک میلیون و 500 هزار نفر در روز بیش از سه دارو مصرف می کنند و 350 هزار نفر از آنها نمی توانند از خود مراقبت کنند. و اگر آن 350000 نفر خدمات دریافت می کنند، ارائه مراقبت در خانه کار بزرگی خواهد بود.

وی افزود: متأسفانه بیمه در برابر پوشش این خدمات مقاوم است در حالی که خدمات پرستاری در منزل ارزانتر بوده و مدت بستری را کاهش می دهد.