بررسی طرح سازمان امنیت قضایی و اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عمویی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز این کمیسیون با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان های اطلاعاتی کشور و پژوهش های مجلس برگزار شد. این مرکز برای ادامه بررسی طرح امنیتی و اطلاعاتی سازمان قرار دارد. » سیستم قضایی اختصاصی تشکیل شده است.

او تأیید این بند را برجسته کرد اچ در ماده یک این طرح آمده است: بر اساس این مصوبه، یکی از مأموریت‌های این سازمان، نظارت بر سلامت و ایمنی فرآیندهای قضایی با هدف استقلال قضایی به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در پرونده‌های قضایی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی گفت: بررسی سایر بندهای باقیمانده از این طرح شش ماده‌ای در هفته‌های آینده در کمیسیون امنیت ملی ادامه خواهد داشت و پس از تکمیل بررسی‌ها، این طرح برای بررسی به صحن علنی مجلس تقدیم می شود.