پشتیبانی تجاری در بسترهای داخلی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر ، سید ابوالحسن فیروزآبادی عصر یکشنبه در شورای فضای مجازی استان کرمان اعلام کرد: یکی از حوزه های اقتصاد پویا در حال حاضر فضای دیجیتال و مجازی است و دولت توجه ویژه ای به این موضوع دارد.

وی تاکید کرد: صاحبان مشاغل در صورت فعالیت در بسترهای ملی مورد حمایت قرار می گیرند و شامل معافیت مالیاتی می شوند.

وی بیان کرد: در دنیای امروز بانیان فضای مجازی از این طریق سعی در تسلط بر کشورهای مختلف دارند و از این طریق سعی در چنگ زدن به قدرت نرم و مدیریت آن دارند.

فیروزآبادی با اشاره به هجمه دشمن در فضای مجازی گفت: باید با توسعه بسترهای داخلی زمینه افزایش تولید محتوا در این فضا را فراهم کنیم.

وی گفت: تولید محتوا در فضای مجازی مانند دفاع از هویت است و باید با افزایش تولیدات با کیفیت، قلمرو خود را غنی سازیم.