بزرگترین حراج تاریخ / فروش هلدینگ خلیج فارس نهایی شد – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، حسین قربان زاده گفت: 32 هزار و 600 میلیارد تومان بزرگترین معامله در تاریخ خصوصی سازی دیروز توسط شرکت خریدار به حساب سپرده مرکزی واریز شد و بنابراین معامله بلوکی 12 درصدی شد. از شرکت. برگزاری پتروشیمی خلیج فارس نهایی شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: فروش این سهام مطابق با الزامات بند الف تبصره 2 قانون بودجه 1401 است که بر عهده سازمان خصوصی سازی است.

قربان زاده بیان کرد: البته این نگرانی همواره مورد توجه قرار می گیرد که فروش سهام شرکت های سهامی عام صرفاً عواید تلقی نشود و به همین دلیل در این مزایده صلاحیت و صلاحیت داوطلبان برای شرکت در مزایده بررسی می شود. یعنی شرکت پالایش نفت تهران و اهداف در کارگروه بررسی صلاحیت ها بررسی می شود. تایید شد و ملاحظات بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شد، فروش عمده این سهام بیش از سه برابر قیمت هیات مدیره، رونق را به بازار سرمایه بازگرداند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: خوشبختانه این اعتبارات بدون تورم محدود به امسال نیست و به مدت چهار سال هر شش ماه یکبار حدود 14 هزار میلیارد تومان از محل اقساط این معامله به حساب خزانه دولت واریز می شود.

باید بگویم؛ در 9 نوامبر، بلوک 12 درصدی شرکت برگزاری پتروشیمی خلیج فارس با قیمت پایه هر سهم 1397 تومان پس از سه روز رقابت نفس گیر و 270 تغییر قیمت در نهایت با قیمت 1851 تومان فروخته شد و ارزش کل شرکت از حدود 82 هزار میلیارد تومان به حدود 108.17 رسید. تریلیون تومان معادل 200 درصد ارزش افزوده بلوک سررسید شد و به این ترتیب بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی کشور به ثبت رسید. در این رابطه ظرف 20 روز کاری، برای به اشتراک گذاشتن پول این تراکنش دیروز واریز شده و معامله نهایی شده است.