کار از هفته آینده به حساب پرستاران واریز می شود – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نطقی در دیدار روسا و مسئولان وزارت بهداشت، مطالبات پرستاران را مورد تاکید قرار داد و افزود: در این دیدارها پرستاران درخواست کردند که عملکردشان بر اساس عملکردشان باشد نه صرفا تابعی از عملکرد پزشکان در بیمارستان ها است، به همین دلیل درخواست راه به جایی نمی برد.

وی گفت: مکانیک این طرح کوچک وی ادامه داد: این پرداخت ها در بسیاری از دانشگاه ها انجام شده و در ابتدای هفته آینده به دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت می شود.

نطقی دلیل تاخیر در پرداخت ها را تفاوت دانشگاه علوم پزشکی تهران با سایر دانشگاه ها دانست و گفت: در حال حاضر سایر دانشگاه ها در حال پرداخت شهریه سال گذشته هستند اما با توجه به درایت خاص معاونت توسعه دانشگاه، افتخارات پرستاران و پزشکان طی 5 سال گذشته کمتر بوده است

معاون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیروی انسانی را اولویت اول دانشگاه ذکر کرد و افزود: در حال حاضر حقوق همکاران تا شهریور ماه 1401 پرداخت شده است که کمترین زمان پرداخت حقوق در بین سایر دانشگاه ها است.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت به طور میانگین 2 تا 2.2 برابر به عنوان علت اثربخشی دارد حساب بررسی و این سوال را برای همکارانمان مطرح کرد که پرداخت های آنها با “به روز رسانی” دانشگاه علوم پزشکی تهران چگونه خواهد بود؟

نطقی با تصریح بر اینکه پرداخت حق الزحمه پرستاران در بسته جدید نیازمند بررسی وزارت بهداشت است، افزود: این پرداخت ها به دلیل حساب و این بسته اصلاح خواهد شد.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برخی شرکت های بیمه این سوال را قبول ندارند هستند اما با توجه به تاکید مقام معظم رهبری این موضوع به زودی اجرایی می شود، وی گفت: با انتصاب وزیر کار و تامین اجتماعی به زودی موافقت این وزارتخانه اخذ می شود اما وزارت بهداشت استفاده خواهد کرد. با وجوه خود و بدون مساعدت تا پرداخت ها به تاخیر نیفتد.