تشریح 5 برنامه کلان وزارت بهداشت در کاهش مقاومت میکروبی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مجازی پیشگیری از مقاومت میکروبی با بررسی راهکارهای همگرا در تحقیقات پیشگیرانه برای کاهش مقاومت میکروبی برگزار شد.

یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در این نشست با بیان اینکه همیشه مصرف بی رویه وجود دارد، گفت: ضد بیوتیک می بینم و ایجاد مقاومت میکروبی چالش بزرگی بوده است، افزود: سازمان بهداشت جهانی نیز توجه ویژه ای به این موضوع دارد و از همه کشورها خواسته است تا در این زمینه تلاش کنند و آموزش های لازم را ارائه دهند.

وی بیان کرد: ابتدا باید آسیب ها و پیامدهای ایجاد این مقاومت برای بیمار، نظام سلامت و آثار اجتماعی آن بررسی شود. حجم زیادی از مسائل مقاومت میکروبی در دوز، دوز ضد بیوتیک و فرهنگ مصرف کننده آن به هم مرتبط است. سیاست مصرف کننده ضد بیوتیک می بینم بسیار مهم است که بدانیم چگونه این کار در کشورهای مختلف انجام شده است. کشورهای دارای اقتصاد قوی برای کاهش دوز، کمیت و در نتیجه مقاومت میکروبی از چه سیاست هایی استفاده کرده اند؟

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر لزوم نظارت بر مصرف به منظور کاهش مصرف تاکید کرد ضد بیوتیک می بینم وی در این کشور یادآور شد: ضد بیوتیک می بینم آنها از نظر اثربخشی با یکدیگر متفاوت هستند و گاهی اوقات بدون توجه به نمودار نسخه توسط افراد تجویز می شوند. ضد بیوتیک می بینم انجام می شود و ممکن است بر میزان ظهور مقاومت تأثیر بگذارد ضد زیستی تاثیرگذار بودن

پناهی پنج برنامه کلان وزارت بهداشت را برای کاهش مقاومت میکروبی برشمرد و گفت: باید آموزش های لازم به کارشناسان و تصمیم گیران و حتی مردم داده شود و دانش و شواهد برای جلوگیری از مقاومت تقویت شود. کاهش بروز عفونت از طریق روش های پیشگیرانه که می تواند بر اساس کمیت و حجم مورد نیاز باشد ضد بیوتیک می بینم تاثیر داشته باشد بهبود قابلیت استفاده ضد میکروبی می بینم در پزشکی و دامپزشکی که بسیار مهم است و همچنین توسعه فناوری های جدید برای کاهش مقاومت ضد زیستی موثر خواهد بود.

وی گفت: دنیا و کشورها در شرایطی قرار دارند که نظام دارند پویا نظارت مستمر بر نتایج تجویز در بهبود بیماری، بررسی رفتار تجویز، ارائه مداوم داستان های موفقیت، مقرون به صرفه بودن شادی در هزینه و تقویت مشارکت بین بین المللی ضروریه.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: توصیه می شود به صورت دوره ای انجام شود ضد بیوتیک سلام مصرف زیاد را از چرخه بردارید و پس از مدتی دوباره به آن برگردید تا به نوعی در این زمینه کنترل داشته باشیم.

پناهی خاطرنشان کرد: این باور در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت وجود دارد که هر آنچه در این زمینه هزینه می شود در واقع سرمایه گذاری است، بنابراین باید آمادگی حمایت از طرح های کلان پیشگیرانه و پیشگیرانه را داشت. حمایت از طرح های کلان نوآورانه – برنامه هایی برای معرفی ترکیبات جدید به منظور کاهش مقاومت ضد زیستی وجود دارد.

در پایان این سمینار آنلاینخط مشی و برنامه حمایتی کاهش مقاومت میکروبی با تصویب حاضران در جلسه تهیه، جمع بندی و ابلاغ شد.