بیمه سرمد برای افزایش سرمایه جلسه فوق العاده ای برگزار می کند

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت با دستور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 23 دی ماه 1401 تشکیل می شود.

محل تشکیل این مجمع ساختمان اصلی شرکت به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، طبقه دوم و سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می باشد. نمایندگان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه جهت داشتن کارت ملی (در مورد نمایندگان قانونی دارای وکالتنامه رسمی) از ساعت 13 به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

تصمیم افزایش سرمایه

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.