انتقاد نماینده مجلس از “طرح مضحک ممنوعیت دانش آموزانی که استانداردها را نقض می کنند”

روح الله حضرت پور نماینده ارومیه در مجلس نوشت:

من به عنوان نماینده مردم ایران که سوگند یاد کرده ام از اصول قانون اساسی دفاع و دفاع کنم، کاملا مخالف طرح مضحک «ممنوعیت خروج دانشجویان متخلف» هستم، نه ایران زندان است و نه ایرانی. دانش آموزان احساس می کنند که در کشور و وطن خود زندگی می کنند.

انتقاد اعضا از

بیشتر بخوانید:

2121