زخمی شدن شهرک نشین صهیونیست در تیراندازی بد – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از تیراندازی یک شهرک نشین صهیونیست به یک صهیونیست دیگر مظنون به فلسطینی بودن وی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یک شهرک نشین صهیونیست شامگاه پنجشنبه به اشتباه یک صهیونیست دیگر را در رام الله واقع در کرانه باختری مجروح کرد.

بر اساس این گزارش، این شهرک نشین صهیونیست به گمان اینکه فرد مذکور فلسطینی است به وی شلیک کرد.

منابع عبری مدعی شدند این شهرک نشین صهیونیست بر اثر اصابت گلوله در پمپ بنزین نزدیک مخمس به شدت مجروح شده است.