بهترین گل جام جهانی را ببینید; قیچی سوپر گل، ستاره برزیل


گل دوم و استثنایی ریچارلیسون به صربستان را با یک ضربه آکروباتیک تماشا کنید.