بزرگداشت مدافعان سوسنگرد در کرج – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مدافعان سوسنگرد در هیئت انصار آل امام کرج بازداشت شد.

سردار فتح الله جعفری و حاج حسن در این مراسم به خاطره گویی پرداختند خدا می بینه خاطره گوی، محمود یوسفی و حسن اسحقی شعرخوانی کردند. همچنین از دو مجموعه شعر «الم اثر دارد محمود یوسفی و «ماه بیت» ساخته حسن اسحقی رونمایی شد.