راه آهن اردبیل مصداق ناکارآمدی دولت است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید نایب رئیس شورای اسلامی شهر از اجرا و بهره برداری از پروژه راه آهن اردبیل – میانه بهانه ای شد تا این ابرپروژه فراموش شده توسط دولت به یکی از پروژه های بومی تبدیل شود. روزنامه ها، پس شاید این بار بهانه ها جای خود را به کردار، افعال داده و امید به زندگی دوباره در میان مردم اردبیل بدهد.

پروژه راه آهن اردبیل – میانه در سال 1382 آغاز شد که به مردم اردبیل قول افتتاح تا 5 سال آینده داده شد اما با گذشت 2 دهه از وعده افتتاح این پروژه بزرگ ریلی در اردبیل هنوز تکمیل نشده است. .