مربیان مرکز نباید تک بعدی کار کنند – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه ملک زاده فرد بعدازظهر پنجشنبه در دهمین نشست اعضای شورای فرهنگی کانون پرورش فکری با اشاره به نقش مربی در شکوفایی هویت ملی و بومی نسل جدید گفت: مربیان کانون نباید تک بعدی کار کنند و باید به فکر تقویت هویت ملی و تربیت دینی اعضا باشد.

به نامه اشاره کرد برای گوش دادن کودکان و نوجوانان مربی اضافه کردند: مربیان با تعامل و انتقال صحیح مفاهیم و ارزش های کشور اسلامی زمینه شکل گیری و تقویت هویت ملی و فرهنگ بومی را برای فرزندان این مرز و بوم فراهم می کنند. ایران

رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: مربیان توانایی هدایت دارند و در این شرایط کودکان و نوجوانان با اطلاعات نادرست و بی ارزش در فضای مجازی و بعضا واقعی جامعه مورد حمله قرار می گیرند. ، نشان دادن مسیر صحیح زندگی و نحوه تشخیص سر از ناصرا برای رسیدن به معنویت و رسیدن به آرامش روحی و روانی همراهی کنید.

ملک زاده فرد ادامه داد: هدف از فعالیت اعضای کانون ها تنها پرورش هنرمندان یا نویسندگان مستعد نیست، بلکه ارائه فعالیت های فرهنگی، هنری، ادبی و … در کنار کار تخصصی است.

وی با اشاره به بزرگداشت روز جهانی معلولان در 21 آذر گفت: افراد دارای معلولیت مانند افراد عادی حق بهره مندی از خدمات جامعه را دارند و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز فعالیت های خود را به اعضای فراگیر و افراد با نیازهای ویژه ارائه می دهد و سایر اعضا مورد توجه ویژه قرار می گیرند.