51 پروژه نیمه تمام با 276 کلاس درس در زنجان توسط خیرین متعهد شد – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فاضلی بعد از ظهر پنجشنبه در بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان زنجان با بیان اینکه توسعه هر جامعه در گرو توسعه نیروی انسانی است، گفت: این نیروی انسانی تامین می شود. توسط آموزش و پرورش

وی بیان کرد: آموزش و پرورش باب توسعه است و از این رو نقش مهمی در توسعه جامعه دارد.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان گفت: در مدت 18 ماه کمک های نقدی مختلف که به آن پروژه مدرسهیار می گوییم به جز کمک فرهنگیان حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان جمع آوری شده است.

فضلی خاطرنشان کرد: حدود 5000 برخی از فرهنگیان استان نیز حدود 604 میلیون تومان به این طرح کمک کرده اند.

وی بیان کرد: دو چیز به انسان آرامش می دهد، اولی یاد خدا و دومی انفاق و اگر قرار است آموزش و پرورش در مسیر توسعه موفق شود باید فضا و تجهیزات کافی را فراهم کند. از این نظر تلاش دولت کافی نیست و خیرین باید در کنار آموزش امکانات و فضاهای آموزشی را نیز فراهم کنند.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان گفت: در شهرهای اقماری فضای آموزشی نسبت به سایر مناطق کمتر است و این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فضلی خاطرنشان کرد: بیش از 40 درصد مدارس نیاز به نوسازی یا تخریب و نوسازی دارند.

وی گفت: ساختمان های مدارس استان حدود 1600 بنایی است که یک چهارم آن توسط خیرین ساخته شده است.

مدیرکل انجمن مدرسه سازان زنجان یادآور شد: در 18 ماه گذشته 46 پروژه با 236 کلاس درس در استان زنچان آغاز شده است که در حال حاضر 51 پروژه نیمه تمام با 276 کلاس درس داریم و l تعهد خیرین 108 میلیارد تومان است.