هوای پایتخت قابل قبول است – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام جامعه پایش کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت اکنون ۸۹ است که در محدوده قابل قبولی قرار دارد.

شاخص هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته روی عدد 81 و در محدوده قابل قبول قرار داشت.

بر اساس این گزارش، پایتخت از ابتدای سال تاکنون 104 روز هوای قابل قبول، 8 روز هوای ناسالم (برای کل جمعیت)، 80 روز هوای ناسالم (گروه های حساس)، 2 روز هوای بسیار ناسالم را تجربه کرده است. ، 2 روز هوای خطرناک و 2 روز هوای پاک. .

این در حالی است که پایتخت نشینان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 روز هوای پاک، 158 روز هوای قابل قبول و 37 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 1 روز هوای ناسالم را تجربه کردند.