قطره تتراکائین قرنیه را از بین می برد / هشدار به جوشکاران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خداپرست زواره با اشاره به عوارض خطرناک قطره های بی حس کننده تتراکائین که به صورت خودسرانه توسط جوشکاران استفاده می شود، گفت: قطره بی حس کننده تتراکائین توسط چشم پزشکان در معاینه چشم استفاده می شود.

این چشم پزشک با تاکید بر اینکه این قطره را برای درمان تجویز نمی کنیم، تصریح کرد: چشم پزشکان یک بار از این قطره برای معاینه چشم استفاده می کنند.

عابد خدا با اشاره به قدرت بالا جذاب از بین بردن قطره های بیهوشی تتراکائینمی گوید: اگر این قطره 4-5 بار در 24 ساعت استفاده شود قرنیه را از بین می برد.

وی عنوان این مقاله را چشم پزشکان با این حال این قطره را تجویز نمی کنند، افزود: متاسفانه مردم خودسرانه این قطره را از داروخانه ها خریداری می کنند.