تسهیل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، طبق ابلاغیه شماره 59495 مورخ 10/03/1401 و در به منظور مدیریت بازار ارز و تسهیل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس، از تاریخ این اطلاعیه، خرید و فروش ارز به صورت اسکناس غیر از دلار و یورو انجام نمی شود. واجد شرایط تاخیر

بدیهی است تمدید مهلت مذکور به معنای عدم تامین به موقع نیازهای ارزی متقاضیان واقعی نیست. شرکت ها صرافی مورد تایید بانک مرکزی آنها مجبورند در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی فروش ارز باید به متقاضیان خدمات ارائه دهند.