توسعه راه های ارتباطی یکی از اولویت های مهم استان ایلام است – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر حسن بهرام نیا در جلسه عصر سه شنبه مواد 23 فقط در مورد پروژه های میدانی مسیر در استان صورت گرفت، با اشاره به اینکه پروژه های راهسازی مطلوبی در استان در حال اجراست که باید با تمام ظرفیت ها در راستای تحقق این امر انجام شود. توسعه منطقه بیشتر مسیر استفاده لازم را از آن گرفت، گفت: با شروع با تلاش دولت سیزدهم در استان ایلام توسعه بسیار خوبی در زیرساخت های جاده ای به ویژه در منطقه اربعین صورت گرفته است.

وی افزود: در این دولت توسعه وسایل ارتباطی از اولویت های مهم هستند توسعه استان ایلام است.

لازم به ذکر است، در این ملاقات بر اعتبار پروژه های ملی در این زمینه مسیر استان ایلام شامل چهار مسیر خط ایوان – کلاجهارتقا دهید مسیر زارنا به سومارارتقا دهید مسیر خوب بهار به لومار، یکسان به بدملکشاهی در آبدانان پیوست قانون و جهت اجرا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.