تعرفه برق خانگی تغییر نکرده است – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (گرومصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با رسانه ملی ضمن تاکید بر عدم تغییر تعرفه برق خانگی گفت: نه تنها تعرفه ها تغییر نکرده است بلکه امسال شاهد هستیم. همکار خیلی خوب، ما خانوارهای مشترک صنعت برق بودیم که منجر به کاهش قابل توجه مصرف در این بخش شد.

سخنگوی صنعت برق افزود: سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید به مشترکان برق خانگی اضافه می شود که در نتیجه رشد مصرف برق حدود 5 درصد یا هزار مگاوات است.

وی ادامه می دهد: امسال خوشبختانه نه تنها در این بخش افزایش مصرف نداشته ایم، بلکه با کاهش 4.2 درصدی مصرف برق مواجه بوده ایم که تقریبا معادل صرفه جویی است. شادی ما هم روی 1500 مگاوات بودیم و این کاهش در کنار عوامل دیگر باعث شد بتوانیم به بخش های دیگر هم برق بدهیم. عرضه انجام دادن.