تنها 13 هکتار از باغات مازندران در سامانه سومک ثبت شد


ساری – مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ثبت نام در سامانه سومک را پیش نیاز صادرات مرکبات و کیوی دانست و گفت: تنها 13 هکتار باغ در این سامانه ثبت شد.