چگونه رهبر چچن پسران خود را برای جنگ در اوکراین آموزش می دهد؟ ویدئو – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به وقت مسکو“رامسان قدیروفرئیس جمهوری خودمختار روسیه چچن با انتشار ویدئویی از آموزش نظامی پسران نوجوان خود اعلام کرد که به زودی آنها را به جبهه های جنگ در اوکراین می فرستد.

او گفت که سه پسر 16، 15 و 14 ساله دارد و به زودی آنها را به جبهه های جنگ می فرستد تا در کنار نیروهای روسی با اوکراین بجنگند.

قدیروف با این حال، وی خاطرنشان کرد که از سال ها قبل آموزش نظامی پسرانش را آغاز کرده و اکنون زمان آن رسیده است که آنها “یک نبرد واقعی” را زندگی کنند. با توجه قدیروفاز آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، منطقه چچن بیش از 2000 سرباز را به جبهه های جنگ اعزام کرده است.