دستگیری 2 متخلف پرنده زنده گیری در استان بوشهر – خبرگزاری مهر

سید احسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد جدی با زندگي كردن پرندگان گفتند: تپه نشستن روشی برای شکار پرندگان شکاری است.

او اضافه کرد: تپه که در اصطلاح محلی در بوشهر به آن می گویندکوختگودالی است به عمق بیش از یک متر که در زمین کنده شده و سقف آن شکل گرفته است. تعظیم شکل با سوراخ هایی پوشیده شده است تا جلو و اطراف آن را ببینند.

موسوی افزود: جبهه تپه سه رشته توری پهن شده و شخص تپه در این گودال بنشینید و پرندگانی مانند کبوتر و کبوتر را طعمه کنید تا پرندگان شکاری مانند دریایی و پرنده ای را که در تور گرفتار شده است بگیرید.

وی گفت: در قالب عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های کنگان و جم برای پیشگیری و درمان زنده به دست آوردن پرندگان شکاری برگزار شد بهله دلیا و 2 سکه ماه یک بزهکار زنده به دست آوردن پرندگان شکاری ثابت یا تپه نشی در حال تخلف بود که کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: همچنین 2 قطعه ماده قمری از یک متخلف زنده به دست آوردن پرندگان شکاری متخلف از قانون کشف و ضبط شدند.

وی ادامه داد: یکی از روش های متخلفان در این فصل مهاجرت شکار پرندگان به استان بوشهر است. به دست آوردن این پرندگان به صورت متحرک هستند که متخلف با بستن تورهای نامرئی بر پشت پرندگانی مانند مهتابی، بلدرچین و کوکر در مناطقی که گونه های در معرض خطر حضور و شکار هستند، مانند دریاییبالا و بالا می رود.

موسوی گفت: در اجرای طرح پیشگیری و درمان زنده به دست آوردن و قاچاق پرندگان شکار به طور مستمر در منطقه حفاظت شده رصد و کنترل می شود.

در این گشت و کنترل ها متخلفی که مرتکب تخلف می شود زنده است به دست آوردن پرندگان شکاری در حال حرکت به دام افتادند و از متخلف 2 عدد سکه ماه و ابزار جرم کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت از دوستداران طبیعت خواست گزارشات خود را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند و یا در صورت مشاهده تخلف با آنها تماس تلفنی برقرار کنند.

وی تاکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست آماده برخورد قاطع با متخلفان محیط زیست است.