لحظه تلخ غرق شدن قایق پناهجویان در دل اقیانوس را ببینید


23 چینی پس از واژگونی یک قایق مظنون به قاچاقچیان در نزدیکی کامبوج ناپدید شدند.