لحظه پر استرس دستگیری یک تروریست در فرودگاه را ببینید

لحظه پر استرس دستگیری یک تروریست در فرودگاه را ببینید

در سال 2016 بود که فردی به نام «ریدوان هوزمن» 3 نیروی امنیتی ترکیه را ترور کرد. اکنون پس از 6 سال این فرد توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شده است. لحظه دستگیری این تروریست را ببینید. منبع: خبرآنلاین