کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله روز گذشته یک عدد عناصر دشمن سفارت جمهوری ایران در استکهلم کاردار سوئد در تهران امروز از سوی مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه در غیاب سفیر این کشور به این وزارتخانه احضار شد.

در این جلسه، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به دولت سوئد برای این حمله وحشیانه و سوء عمل پلیس در این کشور تدابیر امنیتی را اتخاذ می کند زمان و در کل طبق کنوانسیون وین به کاردار سوئد ابلاغ شد.

کاردار سوئد ضمن ابراز تاسف گفت: وضعیت را به دولت این کشور گزارش خواهد کرد.

همچنین در پی حمله مشابه به سفارت کشورمان در بروکسل توسط یک عدد در میان عناصر متخاصم، اعتراض شدید کشورمان به وزارت امور خارجه بلژیک توسط وزارت امور خارجه کشورمان در تهران و همچنین سفارت کشورمان در بروکسل و با مسئولیت دولت این کشورها در حفاظت از اماکن دیپلماتیک. با توجه کنوانسیون وین برجسته شد.