به رمزگشایی یک رئیس از علت جنگ در اوکراین مراجعه کنید. گسترش ناتو

به رمزگشایی یک رئیس از علت جنگ در اوکراین مراجعه کنید.  گسترش ناتو

رئیس جمهور در دیدار با کارشناسان سیاست خارجی آمریکا گفت: ما قطعاً با جنگ مخالفیم، اما روسیه اعلام کرده است که گسترش ناتو عامل جنگ است و ایران نیز اعلام کرد که آماده میانجیگری برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است.