عکس تیک توک، اینستاگرام، واتس اپ و فیسبوک پول در می آورند!


بر اساس آخرین داده ها، تعداد کل دانلود اپلیکیشن ها در سه ماهه اول سال 2022 به 36.9 میلیارد رسیده که نسبت به سه ماهه اول سال 2021 نزدیک به 1.4 درصد افزایش داشته است.