تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی استان کرمان در نیمه اول مهرماه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ ساعت کاری دستگاه های اجرایی استان کرمان از ساعت 8 الی 14:45 ثابت و پایان کار روز پنجشنبه ساعت 13:45 بود.
همچنین تردد کامیون های حمل مصالح ساختمانی از ساعت 6:30 تا 9 صبح در شهرستان های استان کرمان ممنوع است.
به گزارش خبرآنلاین؛ شروع مهدکودک از ساعت 6:45 صبح، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی از ساعت 7:45 صبح و مقطع متوسطه اول و دوم از ساعت 7:15 صبح آغاز می شود.
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از ساعت 6:30 صبح شروع به کار کرده و از ساعت 7 صبح به مشتریان خدمات رسانی می کنند.

46