کنعانی: پرهیز از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید نمی کند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در توییتر نوشت: حقیقت این است که فلسطین «از دریا تا نهر» متعلق به ساکنان اصلی این سرزمین مقدس است.

وی ادامه داد: ایران به فلسطین متحد اعتقاد دارد.

کنعانی گفت: راه حل دموکراتیک مسئله فلسطین رجوع به آرای همه ساکنان اصلی آن اعم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان از طریق همه پرسی است.