پایان مهلت صید میگو در خلیج فارس/ بیشترین میگو در کجا صید شد؟

بهزاد حیدری معاون شیلات استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: بر اساس گزارش گشت تحقیقاتی پژوهشکده میگو و تایید کمیته شیلات استان بوشهر، صید میگو در هر هزار و 39 فروند شناور شامل لنج و قایق ها از 27 مرداد در آب های سرزمینی این استان متوقف شده اند. این استان از خلیج فارس آغاز شد و تا پایان نهم شهریور ادامه داشت.

وی گفت: صیادان این استان در 43 روز صید موفق به صید یک هزار و 318 تن میگو در آب های خلیج فارس شدند که نسبت به 2 هزار و 200 تن سال گذشته 28 درصد کاهش داشته است.

حیدری افزود: بر اساس داده های به دست آمده در بازدید تحقیقاتی مرکز تحقیقات میگوی کشور، نوسانات جوی، افزایش دما، صید غیر مجاز، مخرب و خارج از فصل ترال، حضور شناورهای غیرمجاز و ناشناس در زمان اوج تخم ریزی، از جمله مواردی است که عوامل کاهش میزان صید در سال جاری اعلام شد.

وی یادآور شد: 78 درصد میگوهای صید شده در استان بوشهر ببر و 22 درصد سفید هستند.

معاون شیلات و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر گفت: بیشترین میزان صید میگو با 683 تن و 792 کیلو معادل 52 درصد مربوط به بندر بوشهر و کمترین میزان صید میگو با 9 میگو است. و نیم تن کمتر از یک درصد متعلق به شهرستان کنگان است.

وی خاطرنشان کرد: خلیج فارس برکت الهی است و حفظ، حفاظت، حفاظت و نگهداری از آبزیان و ذخایر دریایی یک وظیفه ملی و جهانی است که باید مورد توجه بهره برداران قرار گیرد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید