برگزاری اولین رویداد فرهنگی فضای باز در شهرستان بهار – خبرگزاری مهر ایران و جهان

روح الله نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود آب و لزوم توجه به منابع آب و خاک در استان همدان را برشمرد و گفت: برای جلوگیری از کشت دوم محصولات کشاورزی در شهرستان بهار تیم بازرسی انجام شد. متشکل از جهاد کشاورزی و ارگان های مختلف آن را آماده کرده ایم تا به افرادی که کشت دوم را انجام می دهند تذکر داده شود.

وی گفت: اگر کشاورزان از این روند جلوگیری شوند، برق، آب و سوخت آنها قطع می شود تا نتوانند محصول دوم را برداشت کنند.

فرماندار شهرستان بهار پاسخ داد که «در مسیر لالجین و جاده علی صدر محصولات کشاورزی کشت و آبیاری می شود، کشت دوم را شامل نمی شود؟ فرمود: برخی از این موارد برداشت دوم نیست، دیر برداشت است; زیرا انواع سیب زمینی وجود دارد که دیر رشد می کند. این نوع کشت از تیرماه شروع می شود و نیاز به آب بسیار کمی دارد و خیلی سریع به ثمر می نشیند اما با توجه به تاریخ کشت آن بسیاری از مردم تصور می کنند دومین برداشت است.

نباتی در ادامه گفتگو خاطرنشان کرد: در کشت گلخانه ای و هیدروپونیک یا به عبارتی سعی می کنیم ورود خوبی در آبکشته داشته باشیم و آن را تبلیغ کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این نوع کشت مصرف آب بسیار کم است و می تواند جایگزین کشت محصولات پرآب شود، خاطرنشان کرد: گفت: از یک طرف جلسه بررسی کاشت فراسرزمینی این رویداد برای اولین بار در بهار برگزار می شود و تلاش می کنیم کشاورزان را تشویق کنیم که محصولاتی را که مصرف آب زیادی دارند به کشورهای همسایه که آب خوبی دارند بیاورند و این محصولات را در آنجا بفروشند و محصولات نهایی وارد کشور شود.