معاون آموزش ابتدایی منصوب شد – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم یوسف نوری، معصومه نجفی پازوکی به عنوان معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش منصوب شد.

در متن حکم نجفی آمده است: نظر به تعهد، تجارب ارزنده جنابعالی و شایستگی مقام معظم رهبری، به موجب این حکم به سمت «رئیس معاونت آموزش ابتدایی» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، پیروی از منویات و درخواست های رهبری و پیروی از سیاست های رئیس جمهور، با عنایت به مفاد ابلاغیه مرحله دوم انقلاب، سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قوانین و مقررات آموزش و پرورش و جلب همکاری اعضای شورای معاونان و مدیران کل استان ها در اجرای برنامه های وزارت آموزش و پرورش و دولت سیزدهم مثبت بودن.

در این راستا احترام به اصول «عدالت محوری»، «عدالت انقلابی». گری“، “شما مردم دارید”، “خلوص و ضد فسادو «حکومت قانون» حکومت مردمی واجب است.