حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی حق چین است – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، «بثینه شعبان» مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه بار دیگر تاکید کرد که این حق چین است که اقدامات مربوط به دفاع از حاکمیت و ارضی را انجام دهد. تمامیت.

وی افزود: هدف نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از سفر به جزیره تایوان رسانه ای و تبلیغاتی بود تا نشان دهد آمریکا همچنان قدرت اول جهان است و می تواند آنچه را که می خواهد انجام دهد.

مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه ادامه داد: نتایج اقدامات چین در واکنش به سفر نانسی پلوسی به جزیره تایوان برعکس آن چیزی بود که سیاستمداران آمریکایی می خواستند چرا که این رزمایش بسیار مهم از سوی پکن و جدیت اقدامات مربوط به دفاع بود. حاکمیت و یکپارچگی سرزمین را ثابت کرد.

وی تاکید کرد: هدف اصلی آمریکا در همه روابط خود این است که نشان دهد تنها قطب مسلط و قدرتمند است در حالی که چین خواهان دنیای چندقطبی است و به جای زبان سلطه از زبان همکاری استفاده می کند.