طرح فرهنگی «با ستاره ها» در فرهنگسراهای اردبیل برگزار می شود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

اباصلت ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه فرهنگی «با ستاره». می بینمبه مناسبت کنگره ملی 3400 شهید استان اردبیل در فرهنگسراهای شهرداری اردبیل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در هم افزایی و تعامل با نهادهای ذیربط و با مشارکت دبیرخانه کنگره شهدای استان اردبیل اجرا می شود، افزود: هدف از اجرای این طرح افزایش دانش در جامعه و معرفی شهدای نوجوان و جوان.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل ادامه داد: شهدا قهرمانان جاودانه کشور هستند و لازم است دستگاه های فرهنگی برای معرفی شهدا و تبلیغ پیام آنها که مقاومت و مقام است تلاش کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه آشنایی عامه مردم با شهدا باید برای ما یک اصل باشد، گفت: باید برای ما یک اصل باشد. وی بیان کرد: معرفی شهدا به هر شکل مناسب باید در برنامه های فرهنگی ما قرار گیرد.

وی همچنین گفت: رویکرد تمامی برنامه های فرهنگسراهای شهرداری اردبیل آموزشی، اجتماعی، ورزشی و بالاتر از همه فرهنگی است و تولید برنامه های محتوایی نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.