3 مدال طلای معتمدی در وزنه برداری بازی های کشورهای اسلامی – خبرگزاری مهر

3 مدال طلای معتمدی در وزنه برداری بازی های کشورهای اسلامی

در رقابت های دسته 102 کیلوگرم وزنه برداری بازی های کشورهای اسلامی، رسول معتمدی با مهار وزنه های 177 یکضرب و 223 در دوضرب به مدال طلا دست یافت.