اگر آمریکا انعطاف نشان دهد به توافق می رسیم – خبرگزاری مهر ایران و جهان

اگر آمریکا انعطاف پذیر باشد به توافق می رسیم

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: خلاصه نهایی خود را تا ساعت 12 امشب به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه می کنیم.