عفونت پوست با روش جدید بهتر درمان می شود – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از Interesting Engineering، گروهی از محققان دانشگاه کلگری کانادا بینش جدیدی را فاش کردند که منجر به پیشرفت بیشتر در درمان عفونت ها و زخم ها می شود. راشل کراتوفی، نویسنده اصلی این مطالعه، در بیانیه‌ای گفت: «ما به کشف مهمی دست یافته‌ایم که ممکن است درمان عفونت و ترمیم بافت در بدن انسان را بهبود بخشد. البته، تحقیقات ما به آزمایش‌های بیشتری نیاز دارد و شامل مدلی است که نزدیک به بیماری‌های انسانی مرتبط است.

تحقیقات ذکر شده نشان داده است که مونوسیت ها به تنهایی می توانند روند بهبود زخم را بهبود بخشند. مونوسیت با تنظیم سطح هورمون لپتین و رشد رگ های خونی به بهبود زخم کمک می کند. آنها همچنین هورمونی به نام گرلین تولید می کنند که در بهبود زخم ها موثر است.

محققان بر این باورند که از نوتروفیل ها (گلبول های سفید کروی) و مونوسیت ها برای حذف باکتری ها از محل عفونت روی پوست استفاده می شود.

زمانی که فرد گرسنه است، هورمون گرلین توسط معده ترشح می شود. اما هورمون لپتین توسط سلول های چربی پس از خوردن یک وعده غذایی و احساس سیری در فرد تولید می شود. تعادل هورمون های گرلین و لپتین برای متابولیسم بدن بسیار مهم است. با این حال، رابطه بین این تعادل و مکانیسم سیستم دفاعی و ترمیم بافتی در بدن تاکنون ناشناخته مانده است.

کراتوفی با استفاده از فواصل میکروبی توانست واکنش سیستم ایمنی به باکتری S. aureus را در مدل حیوانی نشان دهد. استافیلوکوکوس اورئوس ارگانیسمی است که به طور معمول در پوست و بینی افراد سالم وجود دارد. این باکتری منجر به انواع عفونت های پوستی و بافتی از جمله التهاب چرکی، ذات الریه و غیره می شود.

بدن انسان پس از آلوده شدن به استافیلوکوکوس اورئوس از سلول های ایمنی سالم یا نوتروفیل ها و مونوسیت ها استفاده می کند.

مونوسیت ها به بهبود بافت ها و نوتروفیل ها به از بین بردن باکتری ها کمک می کنند. بدون مونوسیت، تولید لپتین افزایش می یابد و منجر به افزایش رشد رگ های خونی در محل عفونت می شود. از سوی دیگر، گرلین رشد بیشتر رگ های خونی را کنترل می کند و از این رو بافت های بدن ترمیم می شوند.